INFO PENGUATKUASAAN

PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU 2004

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah menggariskan beberapa kawasan larangan merokok sejak 2004 di bawah Peraturan 11(1) (d) Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau (PPKHT) 2004. Namun pada tahun 2019, senarai itu telah dikemaskini dengan tambahan satu kawasan larangan yang baru, iaitu larangan merokok di premis makanan termasuk di tempat makan terbuka. 

Larangan merokok ini telah berkuatkuasa mulai 1 Januari 2019 dengan penguatkuasaan pendidikan selama 12 bulan. Penguatkuasaan penuh telahpun dimulai pada 1 Januari 2020 di bawah Peraturan 11(1) (d) Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau (PPKHT) 2004 pindaan 2018.

 

PERATURAN 11. (1)

Tiada seorang pun boleh merokok :-

 1. di dalam mana-mana pusat hiburan atau teater, kecuali mana-mana pub, disko, kelab  malam atau kasino.
 2. di mana-mana kawasan hospital atau klinik.
 3. di mana-mana lif atau tandas awam.
 4. di mana-mana tempat makan atau kedai berhawa dingin.
 5. di dalam mana-mana kenderaan awam atau hentian pengangkutan awam.
 6. di dalam mana-mana lapangan terbang.
 7. di dalam mana-mana premis kerajaan.
 8. di mana-mana kawasan yang digunakan bagi apa-apa aktiviti perhimpunan di dalam sesuatu bangunan selain bangunan kediaman atau persendirian atau di mana-mana tempat awam.
 9. di mana-mana kawasan institusi pendidikan atau institusi pendidikan tinggi.
 10. di mana-mana kawasan taman asuhan kanak-kanak.
 11. di dalam mana-mana bas sekolah.
 12. di mana-mana tingkat yang mempunyai Kaunter Perkhidmatan.
 13. di mana-mana kawasan kompleks membeli-belah.
 14. di mana-mana kawasan stesen minyak.
 15. di mana-mana kawasan stadium, kompleks sukan, pusat kecergasan atau gimnasium.
 16. di dalam mana-mana bangunan atau tempat awam yang digunakan untuk tujuan keagamaan.
 17. di mana-mana kawasan perpustakaan.
 18. di mana-mana kawasan kafe internet.
 19. di mana-mana kawasan tempat latihan khidmat negara.
 20. di dalam mana-mana tempat kerja berhawa dingin dengan suatu sistem hawa dingin berpusat.
 21. di dalam mana-mana bangunan atau tempat permainan kanak-kanak atau taman, termasuk lingkungan 3 meter daripada sempadan tempat itu, di kawasan rehat dan rawat.
 22. di dalam mana-mana kawasan awam kecuali tempat letak kereta awam terbuka
 23. dalam mana-mana menara cerapan, tapak perkhemahan, titian kanopi dan lima meter dari laluan masuk atau keluar titian kanopi dalam taman negara atau taman negeri.

 

PERATURAN 13

Larangan mengenai merokok, dsb terhadap orang belum dewasa.

(1) Orang belum dewasa yang merokok, mengunyah, membeli atau mempunyai dalam milikannya apa-apa hasil tembakau, sama ada untuk kegunaannya sendiri atau tidak, melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit.

(2) Walau apa pun subperaturan (1), orang belum dewasa boleh mempunyai dalam milikannya apa-apa hasil tembakau jika dia sedang membantu, menjalankan atau melaksanakan suatu jualan di dalam mana-mana kedai, gerai atau tempat makan.

*Orang belum dewasa (OBD) :- Mana-mana orang yang umurnya di bawah lapan belas (18) tahun.

 

PERATURAN 22

Menteri boleh melarang merokok dalam sesuatu bangunan, premis atau tempat.

(2) Tiada seorang pun boleh merokok di dalam mana-mana bangunan, premis atau tempat yang diisytiharkan oleh Menteri di bawah subperaturan (1).


Tarikh Akhir Kemaskini :: 02-03-2022 :: 05:43 PM